Latar Belakang

Hal Ehwal Pelajar (HEP) bertanggungjawab memberi perkhidmatan berkaitan kebajikan, keselesaan serta keselamatan pelajar. HEP perlu memastikan agar semua pelajar berpuas hati dan mendapat layanan yang cekap dan terbaik dari pihak kami. Perkhidmatan yang diberikan ini menyokong usaha memastikan kecemerlangan guru pelatih KPAKK.

Tanggungjawab HEP

  • Bertanggungjawab menyimpan rekod-rekod dan data pelajar-pelajar.
  • Menguruskan pinjaman dan tajaan pelajar KPAKK.
  • Menyediakan kemudahan asrama.
  • Mengambil berat berkaitan disiplin dan etika pelajar.
  • Memantau dan mengawal selia kelab dan persatuan pelajar.
  • Merancang dan menjayakan aktiviti bersama pelajar.
  • Menguruskan insurans berkelompok pelajar.
  • Mewujudkan tabung khas seperti Tabung Kebajikan Pelajar, Tabung Kecemasan Pelajar, dan Tabung Kurikulum Pelajar.
  • Berhubung rapat dengan setiap Jabatan, seperti HEA, Kewangan dan Kaunseling untuk memastikan pelajar mendapat maklumat yang tepat.