Educate to Learn Sdn Bhd (e2L)

e2L percaya kepentingan seorang guru yang terlatih dalam mendidik kanak-kanak dengan perwatakan dan kemahiran. Ia dapat direalisasikan melalui 3 elemen utama yang dilaksanakan oleh anak-anak syarikat di bawah e2L.

Total Genius Sdn Bhd

Persekitaran pembelajaran yang kondusif
  • Perundingcara dalam penubuhan Perpustakaan Permainan, TASKA, TADIKA, Bilik Permainan dan Pusat Aktiviti Kanak-Kanak.
  • Pembekalan sumber pembelajaran untuk pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak.

Intellect Enhance Sdn Bhd

Alat bantu mengajar yang bersesuaian untuk perkembangan kanak-kanak
  • Pembangunan sumber pembelajaran untuk pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak.
  • Pembangunan produk yang berasaskan ICT bagi meningkatkan pengurusan TASKA, TADIKA dan Perpustakaan Permainan.
  • Pembekalan latihan kepada pelatih dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak.

Early Years Development Sdn Bhd

Guru pendidikan awal kanak-kanak terlatih
  • Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak.
  • Kursus kemahiran dalam pendidikan awal kanak-kanak.
  • Program penyelidikan dan pembangunan kurikulum sumber pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan dan proses pendidikan.